Daysi kan hente aftaler fra andre

kalender systemer.

Hvis du har Premium Version af Daysi Familiekalender har du mulighed for at importere aftaler fra andre Kalendere og få dem vist i Daysi.


Opsætning af Daysi App’en

Nedenfor er en generel vejledning til hvordan du konfigurere Daysi Familiekalender til at modtage aftaler fra andre kalendere.

Afhængig af hvilken kalender du vil hente aftaler fra, skal du også læse en af de andre vejledninger nedenfor. De beskriver hvorledes du får et URL/Link til kalenderen fra dette system.
Bemærk, at alle aftaler skal vedligeholdes i den eksterne kalender – Daysi importere kun aftalerne i et “Read-only” format.

Sådan konfigurerer du Daysi til at modtage aftaler fra ekstern kalender.

 • VIGTIGT:
  • Import af aftaler fra andre kalendere fungerer ved, at du i Daysi angiver et URL/Link til din kalender i det andet kalender system.
  • Ved at angive dette URL/Link har Daysi mulighed for at læse aftaler fra dette system og lægge dem ind i Daysi Kalenderen.

Opsætningen af Daysi skal gøres fra den telefon hvor Familie Administratoren er logget ind.

 • Log in på Daysi Familiekalender
 • Vælg Familie Indstillinger
 • Vælg det Familiemedlem som aftaler skal importeres for
 • Scroll ned til sektionen: Importer eksterne kalendere

 • Et nyt vindue kommer frem og her kan du oprette link til de eksterne kalendere som aftaler skal læses ind fra
  I bunde af vinduet er der link nogle vejledninger til hvordan du sætter Daysi op til at hente aftaler fra forskellige kalender-systemer.

 • Klik på “+” knappen, et nyt vindue kommer frem hvor du skal angive følgende oplysninger:
  • Kalendernavn: Her skal du angive et navn på den kalender du importere. Navnet vises som en del af informationen omkring aftalen i Daysi
  • URL: Her skal du indsætte den URL som du har til den kalender som du gerne vil importere. 
   Denne URL er typisk genereret at det kalender system som du vil importere aftaler fra.
   (Se en af de andre vejledninger for at få URL/Link fra det kalender system du vil hente aftaler fra)
  • Klik på “Opret Ekstern Kalender”
 • Aftalerne importeres nu fra den eksterne kalender og en notifikation sendes til brugeren. 

Bemærk, at alle aftaler skal vedligeholdes i det eksterne kalendersystem. Aftaler importeres flere gange dagligt fra de eksterne kalendersystemer.

Nedenfor er en række korte vejledninger til hvordan du får URL/Link
til de forskellige kalender systemer

Google Kalender til Daysi

Hvis du har en Google Kalender kan du få alle kalenderaftaler ind i Daysi.
Bemærk, at alle aftaler skal vedligeholdes i Google Kalender og opdateres automatisk i Daysi flere gange dagligt.

 • Log-ind på din Google Kalender
  • Klik på Tandhjulet/Opsætning ikonet øverst til højre
   • Vælg Indstillinger
 • En ny Menu kommer frem til venstre op skærmen.
  • Under menu-punktet Indstillinger for mine kalendere skal du vælge din egen Google Kalender (det er typisk den der er lige under denne tekst)
  • Klik på Adgangstilladelser.
  • Sæt et flue-ben udfor punktet Gør kalenderen offentlig tilgængelig
  • Det betyder at du giver andre systemer adgang til at kunne læse din kalender – f.eks. så Daysi kan hente din aftaler.
 • Du skal nu finde din URL/Link til din Google Kalender. Det gøres på følgende måde:
  • Klik på teksten Hent link til Deling
  • Klik på Kopiér Link knappen i det vindue der kommer frem
 • Det link du nu har kopieret til klip-boardet skal bruge i Daysi

Du skal du konfigurere Daysi så aftaler fra din Google Kalender hentes ind i Daysi. Beskrivelse af dette finder du under punktet: Opsætning af Daysi App’en øverst på siden

Tip: Hvis du er logget på Google Mail fra en computer kan du sende Kalenderlinket via en mail til telefonen og så kopiere Linket fra mailen på telefonen over til Daysi

Outlook 365 Kalender til Daysi

Hvis du bruger Outlook 365 som kalender kan du hente dine aftaler ind fra denne kalender i Daysi.
Bemærk, at alle aftaler skal vedligeholdes i Outloook 365 og opdateres automatisk i Daysi flere gange dagligt.

 • Log-ind på din Outlook 365 kalender
 • Klik på Tandhjulet/Opsætning ikonet øverst til højre i vinduet
 • En ny sektion åbnes nedenfor og scroll ned i bunden og under Dine Applikationer skal du vælge Kalender.
 • Et nyt vindue åbnes til venstre i skærmbilledet og under Delte Kalendere skal du vælge punktet Udgiv Kalender
 • I feltet Vælg en kalender skal du vælge den kalender som du gerne vil have adgang til.
 • I feltet Vælg tilladelse skal du vælge de aftaler i kalenderen som du gerne vil have adgang til.
 • Højer-klik herefter på linket der står udfra feltet ICS og vælg punktet Kopier linkadresse i menuen der kommer frem.
 • Det er dette link du skal bruge når du opretter tilslutning til en ekstern kalender i Daysi.

Tip: Hvis du er logget på din Outlook 365 fra en computer kan du sende Kalenderlinket via en mail til telefonen og så kopiere Linket fra mailen på telefonen over til Daysi

iPhone kalender til Daysi

Hvis du bruger kalenderen på din iPhone kan du hente dine aftaler ind fra denne kalender til Daysi.
Bemærk, at alle aftaler skal vedligeholdes i iPhone kalenderen og opdateres automatisk i Daysi flere gange dagligt.

 • For at få adgang til din iPhone kalender fra Daysi, skal du som det første konfigurere kalenderen så du kan få adgang til den fra et andet system. 
 • Det gøres på følgende måde:

 

 • Åbn iPhone kalenderen
 • I listen over aftaler skal du klikke i bunden på teksten Kalender
 • I det vindue der derefter kommer frem skal du klikke på “i” ikonet udfor den kalender du vil konfigurere til ekstern adgang
 • I næste vindue skal du aktivere funktionen Offentlig Kalender
 • Til slut skal du klikke på teksten Del link… herefter kommer der et nyt vindue frem hvor du skal vælge hvor linket til kalenderen skal sendes hen.
 • Det link som nu bliver sendt skal du bruge i Daysi når du opretter adgangen til en ekstern kalender.
 • Du kan se et eksempel på et link nedenfor:
  • webcal://p11-calendars.icloud.com/published/2/MTA4Mjk0MjQzNzEwODI5NI5H5oRoqxP2TBYAkerhGAe4-yYGbXh5Q8RJ_u_pD_RE

Tip: Hvis du er logget på din Outlook 365 fra en computer kan du sende Kalenderlinket via en mail til telefonen og så kopiere Linket fra mailen på telefonen over til Daysi

Facebook til Daysi

I Facebook findes der en personlig kalender som også kan importeres til Daysi. Det er hurtigt og nemt at Linke din Facebook kalender til Daysi så alle Facebook aftalerne også er i Daysi.
Bemærk, at alle aftaler skal vedligeholdes i Facebook og opdateres automatisk i Daysi flere gange dagligt.

Sådan opretter du aftaler fra Facebook

 • Log-ind på din Facebook konto fra en Computer
 • Vælg Events/Kalender til venstre i menu-listen
 • Scroll ned i bunden af skærmbilledet og find følgende skærm-sektion.
 • Højre-klik på linket Upcomming Events og vælg Kopier Linkadresse
 • Send dette Link via en mail e.l. så du har adgang til linket fra din Telefon.
 • Du er nu klar til at oprette kalenderen i Daysi
  • Fra Menu’en i Daysi vælger du Familie Indstillinger
  • Vælg den Bruger som Aftalerne skal importeres for
  • Scroll ned til sektionen Importer Eksterne Kalendere og klik på “Pilen”
  • Klik på ”+” knappen i bunden af det skærmbillede der kommer frem for at oprette en ny kalender
  • I feltet ”Kalendernavn” angiver du et navn for kalenderen
  • I feltet ”URL” sætter du det Link til Holdsport som du har kopieret til computerens/telefonens hukommelse
 • HUSK!, at du fortsat skal vedligeholde aftalerne i Facebook, og de ændringer der laves opdateres i Daysi flere gange dagligt.

Holdsport til Daysi

Holdsport bruges af mange sportsforeninger og Daysi kan importere alle aftaler fra denne kalender.
Bemærk, at alle aftaler skal vedligeholdes i Holdsport og opdateres automatisk i Daysi flere gange dagligt.

Sådan opretter du aftaler fra Holdsport

 • Log-ind på din Holdsport konto
 • Vælg Kalender
 • Klik på knappen Kalender-sync til højre på skærmbilledet
 • Vælg hvilke aftaler du vil have importeret til Daysi
  • Alle Aktiviteter – indlæser alle aktiviteter der er oprettet i Holdsport – også dem du ikke er tilmeldt
  • Kun Tilmeldte – indlæser kun de aftaler du er tilmeldt
  • Kun ikke-afmeldte – indlæser alle aftaler dog ikke dem du har allerede har meldt fra til.
 • Et nyt skærmbillede kommer frem som nedenfor vist:

(Teksten er lidt forskellig afhængig af det menupunkt du har valgt)

 • Du kan vælge imellem om de aftaler der lægges ind i Daysi også skal inkludere mødetiden inden kampen.
 • Markér den linje for den kalender du vil bruge og kopiér den ind i computerens/telefonens hukommelsen.
 • Du er nu klar til at oprette kalenderen i Daysi
  • Klik på ”+” knappen for at oprette en ny kalender
  • I feltet ”Kalendernavn” angiver du et navn for kalenderen
  • I feltet ”URL” sætter du det Link til Holdsport som du har kopieret til computerens/telefonens hukommelse
 • HUSK!, at du fortsat skal vedligeholde aftalerne i Holdsport, og de ændringer der laves opdateres i Daysi flere gange dagligt.

Tip: Hvis du er logget på Holdsport fra en computer kan du sende Kalenderlinket via en mail til telefonen og så kopiere Linket fra mailen på telefonen over til Daysi

Kampklar til Daysi

Kampklar er et system udviklet af DBU som en lang række fodboldklubber anvender til at styre deres forening. Alle spillere i klubben får et login til systemet og kalenderen herfra kan importeres til Daysi.
Bemærk, at alle aftaler skal vedligeholdes i Kampklar og opdateres automatisk i Daysi flere gange dagligt.

 • Sådan opretter du aftaler fra Kampklar
 • Log-ind på din Kampklar konto
 • Vælg Kampklar fra menuen i venstre side  
 • Klik på knappen Eksporter kalender nederst til venstre i skærmbilledet 
 • I det vindue der kommer frem har du mulighed for at angive hvilke typer aftaler der skal eksporteres tik Daysi.
 • Følgende vindue kommer frem opå skærmen:

  
I ovenstående findue kan du vælge hvilke status der skal være på¨de aftaler der eksåporteres og hvilke aktivitetstyper der skal eksporteres.

 • I status- og Aktivitetstype feltet kan du vælge følgende.

 

 • Når du har markeret hvilke Status der skal være på aftalerne og hvilke Aktivitetstyper der skal eksporteres skal du klikke på Opdater knappen.
 • Til sidst skal du markere den URL der er til din kalender.  Det er denne URL som anvendes i Daysi.
 • URL-linket findes i samme vindue.
 • Klik på knappen Kopier Link 
 • Det er dette Link som du skal bruge og lægge ind i Daysi.

Tip: Hvis du er logget på Kampklar fra en computer kan du sende Kalender-linket via en mail til telefonen og så kopiere Linket fra mailen på telefonen over til Daysi

Skoleintra til Daysi

Skoleintra er den løsning som mange folkeskoler bruger hvor aftaler knyttet til den enkelte klasse og elev lægges ind. Du kan integrere denne kalender i Daysi således at de aktiviteter mv. som er i Skoleintra også vises i Daysi.
Bemærk, at alle aftaler skal vedligeholdes i SkoleIntra og opdateres automatisk i Daysi flere gange dagligt.

 • Log ind på din Skoleintra konto
 • Vælg menu punktet: Koordination/ Kalender/Eksport/Import/ Internetkalendere i ICalformat
 • Du har tre forskellige kalender typer du kan vælge imellem: 
 • Klik på knappen ICAL udfor den kalender som du vil have adgang til.
 • Det er dette Link som du skal bruge og lægge ind i Daysi.

Tip: Hvis du er logget på Skoleintra fra en computer kan du sende Kalender-linket via en mail til telefonen og så kopiere Linket fra mailen på telefonen over til Daysi

Aftaler fra andre kalendere til Daysi

En lang række kalendersystemer – andre end dem der er beskrevet ovenfor, tilbyder at hente aftaler der er oprettet i kalenderen.
Bemærk, at alle aftaler skal vedligeholdes i den eksterne kalender og opdateres automatisk i Daysi flere gange dagligt.

Det er nemt at undersøge om det kalender system du anvender tilbyder en funktion hvor aftaler læses af andre systemer

 • Når du er logget på din eksterne kalender skal du undersøge om der findes denne funktion.
 • Typisk vil funktionen hedde følgende:
  • “Få adgang til din kalender fra eksterne systemer”
  • “Hent iCal-link”
  • “Hent URL-link til kalender”

Husk, du er meget velkommen til at kontakte os hvis du er i tvivl om noget eller har nogle spørgsmål.

Kan ikke finde hvad jeg søger - Kontakt os her

No votes yet.
Please wait...
Close Menu